• 06 8272 9753
  • info@boerdolf.nl

Hygiene/kwaliteit

Kinderdagverblijf bij Boer Dolf voldoet in alle opzichten aan de hygiëne en veiligheidseisen.  Circa één keer per jaar komt de GGD controleren of we werken volgens de richtlijnen Wet Kinderopvang. Ook worden we gecontroleerd op brandveiligheid. De veiligheid van uw kind is bij ons een zeer groot aandachtspunt.

Veiligheid

In het gebouw is vloerverwarming. Hierdoor is de vloer warm voor de kinderen en kunnen de kinderen zich nooit aan een hete verwarming branden. Alle deuren zijn voorzien van hoge deurklinken dat zorgt ervoor dat kinderen niet met hun vingers tussen de achter- en voorkant van de deur kunnen komen. Alle ramen zijn voorzien van kindveilig glas en ook de bedjes voldoen aan de veiligheidsnormen. Het buiten terrein is afgezet met een goedgekeurd hek.  Daarnaast is er natuurlijk altijd toezicht van een pedagogisch medewerker. Bij calamiteiten en/of onverwachte medische omstandigheden nemen wij direct contact met u op en indien nodig met de GGD of huisarts.

Hygiëneplan

Wij hebben een uitgebreid hygiëne plan met als basis de richtlijnen van de wet kinderopvang. Door het dagelijks invullen van het schoonmaakschema is er een constante controle mogelijk. Bijzonder belangrijk is het luchtverversingssysteem. Hierdoor wordt de lucht in het hele gebouw voortdurend ververst en is de lucht lekker fris. Hierdoor is de kans ook minder groot dat ziektekiemen overgedragen worden. Ook het naar het toilet gaan is voor peuters een activiteit die begeleid wordt. Kinderen die daar aan toe zijn, mogen zelfstandig naar het toilet. De ruimte is zo ingericht dat dit veilig en hygiënisch kan verlopen.