• 06 8272 9753
  • info@boerdolf.nl

Kinderen op de Boerderij

Risicovol spel en contact met dieren

Ouders vragen zich soms af of de voordelen van spelen in de natuur opwegen tegen de risico’s die het met zich meebrengt, zoals de kans om te verdwalen, vies te worden, gestoken te worden door insecten of verwondingen op te lopen. Steeds minder kinderen spelen dagelijks buiten. Terwijl buiten spelen een heel belangrijk onderdeel is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen.

Het vermijden van risico’s kan uiteindelijk meer kwaad doen dan goed. De aanwezigheid van risico’s en gevaren is één van de belangrijkste kwaliteiten van natuurlijke speelomgevingen, hierdoor krijgen kinderen de kans om de grenzen van hun motorische, cognitieve en emotionele vaardigheden te ontdekken en te verleggen

Bij Boer Dolf zullen de kinderen veel naar buiten gaan en contact hebben met dieren in de stal of bij het dierenweitje. Onderzoek toont aan dat contact met dieren kinderen weerbaarder kan maken en psychische klachten kan voorkomen. Het aaien van een dier werkt rustgevend en kan zelfs de hartslag en bloeddruk verlagen. Bij het aaien komt oxytocine vrij, dat zorgt voor een mogelijkheid tot binding. Dieren beïnvloeden ook de sociale ontwikkeling van kinderen: zij bieden gespreksstof en kinderen zoeken sneller toenadering als er een dier bij betrokken is, omdat een dier niet oordeelt.

Een risico met het contact met dieren zijn zoönosen. Niet elke zoönose vormt een ernstig risico voor de gezondheid van kinderen. Niet alle zoönosen komt bij alle dieren voor, denk bijvoorbeeld aan de Q-koorts, dit komt voor bij geiten en schapen, hiervoor worden de dieren gevaccineerd en hiermee is het aantal besmettingen aanzienlijk afgenomen. Wij als Boer Dolf nemen uiteraard maatregelen om ziek worden te voorkomen.  Als er bijzonderheden zijn op de boerderij zal Dolf de pedagogisch medewerkers op de hoogte brengen. Als de kinderen op de boerderij zijn geweest wassen ze daarna allemaal hun handen.

Om aan te tonen dat agrarische bedrijven met een publieksfunctie maatregelen nemen om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken, heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren het Keurmerk Zoönosen ontwikkeld. Zij hebben een checklist gemaakt waarbij het bedrijf door uw eigen dierenarts getoetst wordt op hygiënebeleid, diergezondheid en klinische verschijnselen van zoönosen. Ons bedrijf voldoet aan de gestelde eisen. Het keurmerkbordje aan de gevel spreekt voor zich.